Kegge  Family Tree


Note: For privacy reasons, Date of Birth for persons believed to still be living is not shown unless agreed to by the data provider.

Attention:
If you are uncomfortable with any personal information published on these pages, please let me know  [click here]
===================

Kegge+Rutten Anecdotes

Opa en Opoe Kegge woonden in de van Speykstraat. Deze straat is grotendeels gesloopt en herbouwd; toevallig niet hun woning op nr. 87, waarvan ik een paar foto's ( #1 #2 #3 ) heb gemaakt, die ik hierbij insluit. Opa Kegge herinner ik mij nauwelijks, ik dacht een grote forse man met snor. Hij is overleden in 1931 of 1932; ik was toen 6 of 7 jaar.Opoe Kegge ben ik altijd blijven bezoeken tot haar dood in 1947 of 1948. Opa en Opoe woonden op de le of 2e etage; in het benedenhuis woonden hun oudste zoon Arie Dirk met Coba; zij hadden 2 kinderen: de jongste was dochter Cobie, de oudste was zoon Arie  Dirk, die vele jaren een snackbar heeft gehad in de Tiendstraat. Oom Arie was taxi-chauffeur. Ik meen dat hij die auto stalde in het pakhuis naast zijn benedenhuis: op de foto zijn 2 kleine ramen vervangen door een groter met in de stalling nu een houthandel (van Mool)gevestigd.Van een sigaren- en tabakswinkel van Harry van Nek en een groentewinkel, die in mijn herinnering werd gedreven door Oom Jan Kegge en Tante Anna. Dit zouden dan uw grootouders moeten zijn geweest.Tante Anna was een lieve, warme vrouw met een wat rond gezicht. Van Oom Jan herinner ik mij alleen dat hij een wat ronde rug had, evenals mijn vader, mijn broer en ikzelf. In mijn moeders familie zeiden ze altijd:  een Kegge-rug.In de Bajonetstraat woonden Oom Kees en de oudste dochter Anna, die een waterstokerij dreef. Naast die waterstokerij was een kleine smederij van Oom Kees. Toevallig bestaat dit pand ook nog: op de foto is duidelijk te zien, dat achter de gevel (vergeleken met links en rechts) een hogere woning is: als je de waterstokerij door was, was er een klein trapje naar beneden, waar de kolen voor de verkoop lagen; daarachter was de woonkamer met een kleine keuken, het sousterrein; op de bel-etage daarboven werd geslapen. Ik dacht dat zij 2 zoons hadden: Cor en Nelis.Tegenover de waterstokerij In de Bajonetstraat (foto’s #1 #2, ) was (en is!) een pakhuis. Daarboven woonde Tante Kee met haar man Toon van 't Lam, een aardige vlotte man. Zij hadden 2 kinderen, een jongen en een meisje: Annie. Tante Kee was veel bij Opoe Kegge om te helpen. In die tijd tot aan haar dood woonde Opoe in de Bajonetstraat enkele panden voorbij de waterstokerij. Onder dat huis was een keldertje(was een pakhuis van een aannemer met een hele lage toegangsdeur) Als je bij Opoe naar binnen ging moest je in de gang 3 of 4 treetjes op. Zij heeft daar tot aan haar dood met haar jongste zoon Rinus gewoond. Zoon Dirk was getrouwd met Mijntje en hadden 1 zoon: Arie Dirk. Zo lang ik mij kan herinneren woonden zij in de Zijdewindestraat. Jan Bouts, getrouwd met tante Aal. Hij was bakker/bezorger, werkte op de Schiedamseweg bij bakker Scholte, waar ik hem op weg naar school heel vaak zag achter de broodkar. Zij hadden 1 zoontje, Jan, die pas na vele jaren huwelijk kwam. Heel triest is dat tante Aal op hoge leeftijd in haar woning aan de Davidsstraat, waar zij heel lang gewoond hebben, is vermoord. Waarom en hoe is mij niet bekend. Er stond een klein berichtje in de krant.Ook Wim heeft altijd gewerkt. Hij was getrouwd met Jopie. Op de begrafenis van mijn vader (1965) hoorde ik dat zij na een lang ziekbed was overleden.Zij woonden in het Nieuwe Westen (Bellevoysstraat) boven een bakkerij, naderhand in de Balkenstraat in Spangen bij de Schie. Hem heb ik het langst gezien na het overlijden van mijn vader. In de jaren 1970-1973 werkte hij als molenaar inde meelfabriek van het bedrijf waar ik toen werkte

Nico J. Kegge, Rotterdam, Holland Mei, 2006 dob 1925